Warning: include(ie6warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/potrosac/public_html/energetika/templates/as002037free/index.php on line 88

Warning: include(): Failed opening 'ie6warning.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/potrosac/public_html/energetika/templates/as002037free/index.php on line 88

POTPORA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

„EKOLOŠKA KRIZA JE PONAJPRIJE KRIZA MORALA I ZBILJSKI PRIJEZIR SPRAM ČOVJEKA“ (Papa Ivan Pavao II.)

Pravo na zdrav okoliš je jedno od temeljnih ljudskih prava kojega jamči Ustav Republike Hrvatske

U pravnom sustavu Repubiike Hrvatske osigurani su uvjeti za učestvovanje javnosti u donošenju odluka glede zaštite okoliša, te postoji potreba da se javnost sa istima upozna kako bi se na ispravan način i pravovremeno uključila u propisane postupke.

Odredbom članka 3. Ustava RH kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske odredeni su: sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav. Pravo na zdrav okoliš je jedno od temeljnih ljudskih prava kojega jamči Ustav Republike Hrvatske.

Naime, člankom 69. Ustava RH odredeno je: "Svatko ima pravo na zdrav život.
Država osigurava pravo građana na zdrav okoliš.
Građani, državna, javna i gospodarska tijela i udruge dužni su, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša."

Zakonom o zaštiti okoliša ("Naroden novine" broj 82/94 i 1 28/99) uređuje se zaštita okoliša, radi očuvanja okoliša, smanjivanja rizika za život i zdravlje ljudi, osiguravanja i poboljšanja kakvoće življenja za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog i održivog razvoja (članak 1 Zakona o zaštiti okoliša).

Osnovni ciljevi zaštite okoliša, u ostvarivanju uvjeta za održivi razvoj jesu:

  • trajno očuvanje izvornosti, biološke raznolikosti prirodnih zajednica i očuvanje ekološke   stabilnosti,
  • očuvanje kakvoće žive i nežive prirode i racionalno korištenje prirode i njenih dobara,
  • očuvanje i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika,
  • unaprijedenje stanja okoliša i osiguravanje boljih uvjeta života (članak 2. Zakona o zaštiti   okoliša).

Okoliš je dobro od interesa za državu i ima njezinu osobitu zaštitu.
(članak 3. Zakona o zaštiti okoliša).
Okoliš je prirodno okruženje: zrak, tlo, voda i more, klima, biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja koje je stvorio čovjek (al.1. stavka 1. članka 5. Zakona o zaštiti okoliša).

Odredbom članka 5. Zakona o zaštiti okoliša odredene su definicije pojedinih izraza koji se rabe u tekstu zakona, te je ‚izmedu ostalog odredeno:
- onečišćivač je svaka pravna ili fizička osoba čije djelovanje posredno ili neposredno uzrokuje onečišćenje okoliša,
- onečišćavanje okoliša
je promjena stanja okoliša koja je posljedica štetnog djelovanja ili izostanka potrebnog djelovanja, ispuštanja, unošenja ili odlaganja štetnih tvari, ispuštanja energije i utjecaja drugih zahvata i pojava nepovoljnih za okoliš.

 

 

Detaljnije na web-adresi http://www.mediacommerce.hr/zastita-covjeka-i-okolisa/zastita-covjeka-i-okolisa

On line prijevod

cs en fi fr de el hu it pl sl
učionica
Čitaonica je otvorena za građane svaki radni dan od 10:00 do 15:00 sati

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information