Warning: include(ie6warning.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/potrosac/public_html/energetika/templates/as002037free/index.php on line 88

Warning: include(): Failed opening 'ie6warning.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/potrosac/public_html/energetika/templates/as002037free/index.php on line 88

POTPORA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

ANKETA O TIPU GRIJANJA, MJESEČNIM TROŠKOVIMA I TOPLINSKOJ IZOLACIJI ZGRADA (OBITELJSKIH ZGRADA)

Anketna pitanja

UVODNE NAPOMENE:

-       Krajem travnja 2014. godine u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje registrirano je 354.449 nezaposlenih osoba

-       u blokadi su bila 314.742 građana s ukupnim dospjelim dugovanjima (FINA),

70% od ukupnog broja blokiranih građana su ili nezaposlenih ili nemaju (ne primaju mirovinu) ili rade ali mjesecima ne primaju plaću

 na startu, 220.320 građana su ENERGETSKI SIROMAŠNI jer ne mogu pokrivanju niti temeljne životne potrebe !!!

  •  Tijekom provedbe ankete građana – potrošača (kupaca) energije došli smo do slijedećih nekoliko referentnih pokazatelja koji su logični poticaj apliciranju tri projekta:
  • NESIGURNOST RADNOG MJESTA !!!
  • obitelji u 4 županije (Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska i Sisačko-moslavačka) pogođene katastrofalnim poplavom, vis maior ih je definirali energetski siromašna kućanstva (do 40.000 – 50.000)
  • „Hrvatska – Država čistog okoliša i energetske učinkovitost“ (završen)
  • „Svjetlo na zajedničkom putu“ (čekamo rezultate – ali radimo prethodne analize i istraživanja) i
  • „BUDIMO ENERGETSKI UČINKOVITI“

(„Kako izići iz 'začaranog' kruga energetski siromašnih kućanstava“) - čekamo rezultate – ali radimo prethodne analize i istraživanja)

 

ANKETA O TIPU GRIJANJA, MJESEČNIM TROŠKOVIMA I TOPLINSKOJ IZOLACIJI ZGRADA (OBITELJSKIH ZGRADA)

Broj anketiranih građana: 1.100

Način provedbe ankete: Telefonom + tijekom izravnog razgovora s potrošačima koji dolaze dnevno u Savjetovalište za zaštitu potrošača Zagreb

28,45% (313 anketiranih) SU POČETKOM 2013. GODINE SEBE SVRSTALI U SKUPINU

ENERGETSKI SIROMAŠNIH KUĆANSTAVA

(Nova naša istraživanja tijekom 2014. godine pokazuju rast broja građana koji traže alternativne načine grijanja i nove načine korištenja električne energije jer ocjenjuju kako mjesečni trošak na energiju prelazi 20% ukupnih mjesečnih troškova kućanstva)  

 

Koliki su mjesečni troškovi grijanja      
do 300 kn 82 7,45% Prihvatljiva visina troška grijanja.
do 500 kn 150  13,63% Prihvatljiva visina troška grijanja.
do 1.000 kn 555  50,45% Moram uvesti režim štednje grijanja (centralno) *)
do 1.500 kn 253 
23,00% Tražimo zamjenski način grijanja (75%)
od 1.500 do 2.000 kn 43 
3,91% Troškovi grijanja predstavljaju preveliki teret na obiteljski proračun (25%)
preko 2.000 kn 17  
1,54%

Previsoki troškovi

Tražimo zamjenski način grijanja (100%) + štedimo i mijenjamo navike (osiguravamo temperaturu 23°C u sobi za djecu)

*)

 Ovih 50,45% anketiranih kupaca energije, sutra ili prekosutra, mogu postati potencijalni ENERGETSKI SIROMAŠNA KUĆANSTVA   !!!

 1.  Koji su zadaci / obveze Vaše institucije te na koji način su oni u vezi sa zaštitom ugroženih kupaca te osobito u dijelu koji se odnosi na podmirenje troškova energije?

Naše zadaće iz sklopnog područja „Zakonski okviri zaštite potrošača na tržištu energije u državama Europske unije, te tehnički aspekti energetske učinkovitosti, ušteda energije i korištenje obnovljivih izvora energije“ definirani su kroz:

-       Statutom Društva „Potrošač“

-       EK Politika okoliš, potrošača i zdravlje

-       EK Politika energija i prirodni resursi

-       Statut ANEC, Bruxelles

-       8. ključnih zadaća BEUC, Bruxelles – „ODRŽIVA POTROŠNJA ENERGIJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST“

-       Detaljno u Privitku 1.

 

2. Da li trenutno poduzimate ili planirate poduzimati određene mjere za zaštitu ugroženih kupaca? Ako da, molimo Vas navedite koje.

-       Kroz VIŠEGODIŠNJI PROGRAM „ENERGETSKA UČINKOVITOST, KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, ŠTEDNJA ENERGIJE, ZAŠTITA ČISTOG I ZDRAVOG ŽIVOTNOG OKOLIŠA“ naglasili smo i zaštitu potrošača-kupaca energije

-       Aplicirali smo Projekt „BUDIMO ENERGETSKI UČINKOVIT – KAKO IZIĆI IZ 'ZAČARNOG KRUGA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA“ (prema Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)

-       U siječnju 2014 HERA-i poslali smo, uz udruge iz Osijeka i Karlovca, „Zahtjev za utvrđivanjem svih činjenica i eventualnih propusta vezano za previsoke račune za plin za prosinac 2013. godine“

 

3. Molimo Vas da iznesete svoj stav vezano uz zaštitu ugroženih kupaca te osobito pomoć ugroženim kupcima radi podmirivanja troškova energije.

-       ŽURNO definirati pojam „ENERGETSKO SIROMAŠTVO“ i „ENERGETSKI SIROMAŠNO KUĆANSTVO“ prema zadaćama i rokovima iz „Zakona o energiji“ i Europske direktive 2009/72/EZ

-       Godinama tražimo izradu SOCIJALNE SLIKE županija i gradova

-       Od 2002. godine do danas smo rješavali stotine reklamacije potrošača-kupaca električne i toplinske energije koji ne mogu ne mogu plaćati svoje obvezama prema HEP-u i davateljima usluge prodaja toplinske energije. Uglavnom im davali savjete (1) tražiti pomoć od gradskih ili županijskih ureda za socijalnu skrb, (2) tražiti obročno plaćanje obveze ili dugove ili (3) zamoliti „otpis“ dio obveza ili dugovanja. DAKLE, VEĆ SMO PRIJE 12-ak GODINA DEFINIRALI PROBLEM KOJE SE TADNJIH NEKOLIKO GODINA DEFINIRA KAO „ENERGETSKI SIROMAŠNO KUĆANSTVO“

-       Ovaj problem smo naglasiti tijekom izrade analize-upitnika „BEUC ENEREGY CITICENS' FORUM 2010/2011 (Privitak 2.)  

 

4. Po Vašem mišljenju, na koji način bi trebalo utvrditi kriterije za zaštitu ugroženih kupaca?

-       Prema EU modela definiranja INDEKSA KUPOVNE MOĆI građana (PPS)

-       Referentne skupine:

a)    Samac (zaposlen, umirovljenik, nezaposleni, blokiran,…)

b)    Obitelj sa dvoje djece (varijante –predškolska, osnovna, srednja škola ili kombinacija – učenik i student) sa jednom ili dvije plaće sa ili bez kredita

c)    Obitelj sa jedno dijete (predškolska, osnovna škola, srednja škola ili student)  sa jednom ili dvije plaće sa ili bez kredita

d)    Obitelji sa dvoje ili jedno dijete (b. i c.) jedna plaća, 1 nezaposleni, kredit

e)    Obitelj sa blokada (ovrha)…..

-       Mjesečni financijski INPUT (plaća, mirovina, honorar ili koji drugi oblik prihoda)

-       Mjesečni financijski OUTPUT (režije, hrana, kredit, školovanje djece, auto, i sl.)

-       U kojoj razini financijski MJESEČNI INPUT pokriva mjesečne obiteljske troškove

-       Ovu zadaću treba odraditi (1) Hrvatski zavod za statistiku, (2) nekoliko većih sindikata (SSSH, HUS), (3) Ministarstvo za socijalnu politiku, (4) predstavnici udruga potrošača….

-       U konačnici, kriterije treba definirati prema predlošku dobivanju „BESPLATNE PRAVNE POMOĆI“ (Zakon o pravnoj pomoći, NN 143/2013)

 

5. Po Vašem mišljenju, zašto i na koji način bi trebalo utvrditi energetske potrebe ugroženih kupaca?

-       Opskrba električnom energija

-       Limitirati količina mjesečna potrošnja iskazana u kWh

-       Uvesti pre-paid brojilo

 

6. Po Vašem mišljenju, na koji način bi trebalo financirati mjere za zaštitu ugroženih kupaca u segmentu podmirenja troškova energije (putem državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne uprave, uz sudjelovanje energetskih subjekta, uz sudjelovanje Hrvatskih šuma, ili nešto drugo)?

Do danas su rješavali probleme i zaštitu ugroženih kupaca u segmentu podmirenja troškova energije:

-       Proračuna lokalne samouprave

-       Državnog proračun

-       Dio dugovanja ugroženih kupaca u segmentu podmirenja troškova energije OTPISIVALI HEP, HEP-Toplinarstvo i Gradske Toplane

-       OVAJ PROBLEM MOŽE SE RJEŠITI NA:

a)    Državnoj razini kroz stvaranje Fonda solidarnosti (model punjenje proračuna Fonda definirati temeljem radne grupe Vlade (Ministarstvo gospodarstvo, HERA, Ministarstvo socijalne politike, županije, Udruge gradova, Udruge potrošača)

b)    Pronaći način rješavanje dijela ovoga problema na način „povući“ dio EU fondova iz području socijalne politike

c)    Preslikati modele rješavanje toga problema iz Velike Britanije, Švedske, Austrije, Švicarske i Njemačke)

 

7. Po Vašem mišljenju, da li je potrebno osnovati posebni Fond Solidarnosti putem kojeg bi se financirale mjere za pomoć socijalno ugroženim kupcima za podmirenje troškova energije?

 

Osnivanje Fonda solidarnosti je IMPERATIV TRENUTKA. Naše stajalište je kako se osnivanje Fonda solidarnosti KASNI se bar 4 godine !!!

Takav Fond će se morati žurno osnivati kao način pomoći obiteljima koji su žrtve poplave u 4 županije !!!

 

8. Po Vašem mišljenju, na koji način bi trebalo integrirati program energetske učinkovitosti u sustav zaštite i pomoći socijalno ugroženim kupcima?

-       Prema izvatka iz naše ankete u Uvodu ovog materijala:

-       Za 30% kupaca (potrošača - obitelji) energije traži se model za smanjenje mjesečnih i godišnjih troškova i otvoriti mogućnost prijelaz na alternativne izvore energije – OMOGUĆITI OSTVARENJE UNIVERZALNOG PRAVA POTROŠAČA NA IZBOR – Primjerice, IZDVAJANJE IZ SUSTAVA GRIJANJA VIŠESTAMBENE ZGRADE !!!

-       Za 50% anketiranih usmjeriti promotivnih aktivnostima (informiranje i edukacije potrošača) udruga potrošača. Kroz promoviranje:

Održive potrošnje energije i vode

Štednja energije i vode

Podizanje vrijednosti energetske učinkovitosti stanova obiteljskih kuća ( prema primjeru dvije životne energetske životne priče )

Korištenje štedne rasvjete i kućanskih uređaja visokih uređaja

 

9. Da li je Vaša institucija već dala formalni prijedlog za zaštitu socijalno ugroženih kupaca?

-       Više puta smo tražimo izradu SOCIJALNE SLIKE županija i gradova i

-       Definirati kriteriji za dodjele financijske potpore socijalno ugroženih obitelji – kupaca energije i vode

-       Napraviti detaljne i specificirane mjesečne obiteljske troškove (prema članova obitelji, razina mjesečnih primanja, troškovi,…)

a) Ako da, kada i gdje ste iznijeli svoj prijedlog?

-       Na sjednicama Povjerenstva Vlade RH za praćenje cijena (2007 i 2008)

-       Na sjednicama Vijeća za zaštitu potrošača Grada Zagreba

-       Na sjednicama nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

-       Kroz izjave za nacionalne i medijima 

b) Ako da, molimo Vas obrazložite svoj prijedlog. Da li je Vaš prijedlog prihvaćen? Molimo obrazložite.

Naša ta inicijativa, iako je imala i medijski odjek, do danas nitko ovlaštenih državnih ili lokalnih institucijama nisu napravili niti razvidne kriterije niti socijalne slike ?!?

 

10. Što je po Vašem mišljenju najveća prepreka za uspostavu sustava za zaštitu socijalno ugroženih kupaca (s naglaskom na podmirivanje troškova energije).

-       Sve je kazano u uvodnom dijelu materijala i anketa

-       Definiranje jasnih kriterije

-       Definiranje jasne socijalne politike Vlade RH, županija, gradova i općina

 

11. Da li Vaša institucija sudjeluje u radnoj grupi za ugrožene kupce koja je organizirana pri Ministarstvu gospodarstva? Da li Vaša institucija sudjeluje u nekoj drugoj radnoj grupi na istu temu?

Na internetu se može pronaći neke članke o Radnoj skupini ugroženih kupaca i ime voditelja te radne grupe. Ne znamo sastav te radne skupine, njihove zadaće??? Držimo kako ova radna skupina mora biti savjetodavno tijelo Vlade RH (prema modelu Povjerenstva Vlade RH za praćenje cijena iz 2007 i 2008. godine. To povjerenstvo je vodio osobno Premijer). Zbog složenosti socijalne situacije u RH, broja nezaposlenih, broja blokiranih, problem stagnacije i pada kupovne moći prosječne hrvatske plaće,

 …DRŽIMO KAKO OVU RADNU SKUPINU O UGROŽENIH KUPACA MORA SE REDEFINIRATI KAO SAVJETODAVNO TIJELO VLADE RH PREMA MODELU POVJERNSTVA VLADE RH O PRAĆENJU CIJENA ROBA I USLUGA IZ 2007/2008 GODINE !!!

 

12. Što je po vama glavna prepreka za postizanje konsenzusa oko pitanja zaštite ugroženih kupaca (s naglaskom na podmirenje troškova energije) te financiranja takvog programa. Što je po vama najveća administrativna ili pravna prepreka za uspostavljanje takvog programa.

-       Financijsko-gospodarska kriza i recesija

-       Nedostataka novca u Državnom proračuna i u proračunima tijela lokalne i područne lokalne samouprave

-       Nema nacionalnog konsenzusa o načelima nacionalne socijalne politike

-       Nema SOCIJALNE KARTE na nacionalnoj i lokalnoj razini

-       Nema jasne kriterije

-       Sporo se ukidaju od 575 parafiskalnih davanja (naknada) koje svakoj obitelji godišnje uzima iz džepa po jednu mjesečnu prosječnu plaću (oko 5.700 kn)

-       Sporo rješavanje zahtjeve građana za dobivanje socijalne potpore – administrativne zaprjeke

-       JOŠ UVIJEK NISMO STVORILI PREDUVJETE ZA „UZIMANJE“ NOVCA IZ EU FONDOVA I EU FONDA SOLIDARNOST

 

13. Da li ste član međunarodne radne skupine / tijela koje se bavim pitanje zaštite ugroženih kupaca?

Povremeno se o ovoj problematici raspravlja Consumers International (član smo) na području financijskih usluga, te

DG SANCO i BEUC djelomično upozoravaju na probleme kupaca energije (kao član BEUC-a, 2008-2012) sudjelovali smo u „BEUC ENERGY CITIZENS' FORUM 2011“ (u Privitku) i realizirali smo BEUC zadaću „ENERGETSKA UČINKOVITOST I ODRŽIVA POTROŠANJA ENERGIJE !!!

ECCG i   European Economic and Social Committee povremeno raspravljaju o temi „ODRŽIVA POTROŠNJA ENERGIJE

 

Zagreb, 19. svibnja 2014.

 

Za Društvo „Potrošač“
Mr.sc. Ilija Rkman
Predsjednik Saveza „Potrošač“, Zagreb
Član Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača
Član Glavne skupštine ANEC, Bruxelles

On line prijevod

cs en fi fr de el hu it pl sl
učionica
Čitaonica je otvorena za građane svaki radni dan od 10:00 do 15:00 sati

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information